นโยบายคุณภาพ กรมสุขภาพจิต : กรมสุขภาพจิต มุ่งมั่นเป็นองค์กรชั้นนำและเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานสุขภาพจิตในระดับประเทศ ด้วยการบริหารที่ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน เพื่อบริการประชาชนให้มีสุขภาพจิตที่ดี

  คำสั่งที่ 897/2556 


  คำสั่งที่ 1/2557 


  คำสั่งที่ 2/2557 

Users Online = 1
Visitor:ติดต่อ-สอบถาม

Best view with IE5+
800x600 pixels
Medium Text


  กรมสุขภาพจิต

  ระบบเมลล์กรมสุขภาพจิต

  ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพจิต

  ระบบสารบัญ 

  Media Service 

  คลังภาพถ่ายกิจกรรม 

  DMH's WebBlogs 

  E-Learning GFMIS 

  suicidethai.com 

  โครงการป้องกันผู้มีภาวะซึมเศร้า 

  โรงพยาบาล/สถาบัน 

  หน่วยงานส่วนกลาง 

  ศูนย์สุขภาพจิต 

  หน่วยงาน/โครงการในสังกัด 

  กระทรวงสาธารณสุข 

 รายงานผล รายงานการตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 ครั้งที่ 2 => คลิกที่นี่ค่ะ  

รายงานผล รายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์คุณภาพ กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2556 => คลิกที่นี่ค่ะ  

ประกาศ!! กำหนดการตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบคุณภาพ (Surveillance visit) ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มีนาคม 2557 => คลิกที่นี่ค่ะ  

ประกาศ!! ขอเชิญชวนหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต นำ LOGO กรมสุขภาพจิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ไปใช้ควบคู่กับการใช้ LOGO กรมสุขภาพจิต(วงกลม) ได้แล้วค่ะ!! => คลิกที่ภาพได้เลยค่ะ    

  

<<โลโก้กรมสุขภาพจิตและโลโก้ ISO ที่กรมได้รับจากบริษัท URS>>
เพื่อให้หน่วยงานในระบบบริหารคุณภาพสามารถดาวน์โหลดและพิจารณานำไปใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารต่างๆ ตามความเหมาะสมต่อไป


***************************************************************************************

  

<< LOGO กรมสุขภาพจิตที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 >>

***************************************************************************************

  

<< LOGO กลุ่มศูนย์สุขภาพจิตที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 >>

***************************************************************************************

  

<<ใบประกาศรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 กรมสุขภาพจิต>>
เลขที่ 16130/1 Issue No.3 01 February 2012 - 31 January 2015 by UKAS Quality Management


***************************************************************************************

  

<<ใบประกาศรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 14001 : 2004 กรมสุขภาพจิต>>
เลขที่ 16130/A/0001/UK/En Issue No.2 29 October 2012 - 28 October 2015
by UKAS Quality Management


***************************************************************************************

  

<<ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม กรมสุขภาพจิต>>

***************************************************************************************

  

<<วัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อม กรมสุขภาพจิต>>

***************************************************************************************

  
<<นโยบายคุณภาพ กรมสุขภาพจิต>>

***************************************************************************************


กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2951-1300-29. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Visit DMH Site : http://www.dmh.go.th/   WebMaster & WebDesign